شات سالاد تبوله

بلغور گندم+ سبزیهای معطر+ گوجه + خیار

 

ارتباط با ما

× مشاوره رایگان