سینی های پیشنهادی

تخفیف!
قیمت اصلی ۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!

سینی ها

فخری خانم

قیمت اصلی ۳,۱۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!

سینی ها

شمعدانی

قیمت اصلی ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!

سینی ها

باحالمون

قیمت اصلی ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!

سینی ها

همایونی

قیمت اصلی ۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!

سینی ها

اِستکانمون

قیمت اصلی ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!
قیمت اصلی ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان است.
تخفیف!

برنج های قالبی سایز متوسط

ته دیگ قدیمی

قیمت اصلی ۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۷۰,۰۰۰ تومان است.

پک های پذیرایی

پک مراسم ترحیم

پک ترحیم شماره ۷

۶۷,۵۰۰ تومان

پک مراسم ترحیم

پک ترحیم شماره ۶

۷۸,۵۰۰ تومان

پک مراسم ترحیم

پک ترحیم شماره ۵

۴۸,۰۰۰ تومان

پک مراسم ترحیم

پک ترحیم شماره ۳

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پک پذیرایی

پک ترحیم شماره ۲

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پک پذیرایی

پک ترحیم شماره ۱

۴۱,۰۰۰ تومان

فینگرفود

تست شنیسل

۳۶,۰۰۰ تومان