سینی مزه

حراج!
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۲۸۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

سینی فینگرفود

حراج!
۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۰۹۹,۸۰۰ تومان
حراج!
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۲۹,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۴۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۲۹۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۱۹۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۹۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۹۹۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۳۱۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان

کیک تولد

۷۲۵,۰۰۰ تومان
۷۵۵,۰۰۰ تومان
۷۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوشمزه ها

حراج!
۷۰۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۶,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۶,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳,۱۹۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۲۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۹,۵۰۰ تومان
حراج!
۳۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۴,۲۹۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۳۱۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۶,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۰۹۹,۸۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۹,۵۰۰ تومان
حراج!
۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۵۰۰ تومان
حراج!
۳۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۱,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۴۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۹۹۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۱,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۷,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۶,۰۰۰ تومان
حراج!
۲,۵۹۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۱,۵۰۰ تومان
حراج!
۳۸,۰۰۰ تومان

شات ها و تارت ها

حراج!
۳۶,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۶,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۴,۵۰۰ تومان

پکیج کودک و نوجوان

دسر و سالاد

حراج!
۳۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۰۰۰ تومان
۴۴,۵۰۰ تومان
حراج!
۳۶,۰۰۰ تومان

مینی ها

حراج!
۳۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۷,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۸,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
حراج!
۴۸,۰۰۰ تومان
مشاهده کامل منو

در صورت نیاز به مشاوره و سفارش فینگر فود تماس بگیرید :
۰۹۱۹۱۰۵۷۶۰۰
۰۲۱۶۶۴۵۵۰۲۳

توجه :

گوشت و مرغ مصرف شده برای فینگر فود ها به صورت روزانه و کشتار تهران تهیه میگردد.
سوسیس و کالباس های مورد استفاده در فینگر فود ها تماماً از شرکت های آندره و یا گوشت ایران خریداری میگردد.
تن ماهی به کار رفته در برخی از فینگر فود ها از برند گالاکسی تهیه شده است.
پنیر های مورد استفاده در محصولات فینگرفود سی بل از شرکت های مطهر و شیر آوران خریداری شده است.
خمیر های مصرف شده در غذا ها در آشپزخانه فینگر فود سی بل تهیه میگردد و از هیچ گونه مواد فرآوری صنعتی در آن استفاده نمی شود.
برنجهای مورد استفاده تماما برنج ۱۰۰ ایرانی می باشد.